About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
PDF
 İçindekiler
PDF
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF
 Hiperprolaktineminin Semen Parametreleri Üzerine Etkisi
 The Effect of Hyperprolactinemia on Semen Parameters
  Mehmet Zeynel Keskin, Salih Budak , Saim Gubari, Orcun Celik, Okan Nabi Yalbudağ, Yusuf Ozlem Ilbey
 Pediyatrik Hastalarda Transkateter Atriyal Septal Defekt Kapatılmasında Anestezi Yönetimi
 Anesthesia Management for Transcatheter Atrial Septal Defect Closure in Pediatric Patients
  Mehmet Emin İnce, Gökhan Özkan, Suat Doğancı, Ayhan Kılıç, Vedat Yıldırım
 A Tipi Kişilik Yapısına Sahip Bireylerde Koroid ve Ganglion Hücre Kompleks Kalınlıkları: Optik Koherens Tomografi Çalışması
 Choroidal and Ganglion Cell Complex Thicknesses in Subjects with Type A Behavior Pattern: An Optical Coherence Tomography Study
  Gülizar Demirok, Ahmet Gül, Mustafa Erol Turaçlı, Sertaç Öztürk, Ahmet Şengün
 Farklı Aktivasyon Yöntemleriyle Hazırlanan Trombositten Zengin Plazma nın Diz Osteoartritli Hastalardaki Klinik Etkisi
 The Clinical Effect of Platelet Rich Plasma Prepared Through Different Activation Methods on Patients with Knee Osteoarthritis
  Nevres Hürriyet Aydoğan, Deniz Gül, Serkan İltar, Ahmet Özmeriç, Talip Kara, Alper Öztürk, Kadir Bahadır Alemdaroğlu
 Artan Nötrofil/Lenfosit Oranı ICD İmplantasyonu Sonrası Uygun Şok ile İlişkilidir
 Elevated Neutrophil/Lymphocyte Ratio is Associated with Appropriate Shock After ICD Implantation
  Hasan Yücel, Ali Zorlu, Hakki Kaya, Tarık Kıvrak, Kutay Yıldırımlı, Recep Kurt, Mehmet Birhan Yilmaz
 Tam Servikal Açıklıkta Sezaryen: Yenidoğan İçin Ne Zaman Tehlikeli?
 Cesarean Section At Full Cervical Dilatation: When Is It Troubling For Newborn?
  Mahmut Kuntay Kokanalı, Hasan Onur Topçu, Demet Kokanalı, Ali İrfan Güzel, Burak Elmas, Mehmet Keçecioğlu, Sabri Cavkaytar, Melike Doganay
 Sıcak Basması Olan Menopozal Kadınlarda Diyetle Alınan Çeşitli Vitaminlerin Değerlendirilmesi
 Evaluation of Dietary Intake of Various Vitamins in Menopausal Women with Hot Flashes
  Aytekin Tokmak, Demet Öztürkkan Kokanalı, Ali İrfan Güzel, Mehmet Çınar, Fatma Çelik, Mustafa Uğur
 Yaşlılarda Epinefrinli Lokal Anestezikler Kan Basıncını Etkilermi?
 Do Local Anesthetics Containing Epinephrine Affect Blood Pressure in the Elderly?
  Ayşe Hande Arpacı, Berrin Işık, Merve Nur Kadıoğlu, Ali Hantash Abu HANTTASH, Ayşegül Mine Tüzüner Öncül
 Pediatrik Hastalarda Tuffier Çizgisinin Radyolojik Değerlendirilmesi
 Radiological Evaluation of the Tuffier s Line in Pediatric Patients
  Mehmet Sargın, Mehmet Selçuk Uluer, Mahmut Sami Tutar, Sadık Özmen
 Yaşlı Hastalarda Operasyon Sırasında Sol Mammarian Arter Akımının Ölçülmesi
 Intraoperative Left Mamarian Artery Flow Measurement in Elderly Patients
  Barçın Özcem, Haydar Yaşa, Muhammet Akyüzü, Onur Işık
 Medüller Tiroid Kanseri: Bir Olgu Serisi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 Medullary Thyroid Cancer: A Case Series and Review of the Literature
  Murat Ozgur Kılıç, Serdar Gökay Terzioğlu, Gul Daglar
 Epistaksis Üzerine Kesitsel Bir Çalışma: Etyolojik ve Klinik Özellikler
 A Cross-Sectional Study of Epistaxis: Etiologic and Clinical Characteristics
  Abdulkadir Özgür, Mehmet Birinci, Zerrin Ozergin Coskun, Suat Terzi, Ozlem Celebi Erdivanli, Munir Demirci, Engin Dursun
 Yaşlanmayla Sıçan Kemiğindeki Aquaporin-1 ve Aquaporin-3 Ekspresyonu Değişikliklerinin Araştırılması
 Investigation of Age-Related Changes in Expression of Aquaporin-1 and Aquaporin-3 in Rat Bone
  Hilal Irmak Sapmaz, Murat Zumrut, Seda Ocakli, Murat Uysal, Kursad Aytekin, Sabiha Kubra Alici, Ufuk Tas, Huseyin Aslan
 Ekstremite Yerleşimli Malign Tümör Nedeniyle Amputasyon Uygulanan 24 Hastanın Değerlendirilmesi
 Analysis of 24 Patients Who Were Amputated Due to a Malignant Tumor in the Skeleton
  Hasan Göçer, Alper Çıraklı, Nevzat Dabak
 Kan Bağışı Yapan Bireylerde Esansiyel Eser Element ve Toksik Metallerin Düzeyleri
 Toxic Metal and Essential Trace Element Levels of Blood Donors
  Ismail Akinci, Engin Tutkun, Ali Vugar Turksoy, Hinc Yilmaz, Bayram Yuksel, Zeliha Kayaalti, Tulin Soylemezoglu, Hakki Hakan Yilmaz, Sedat Abuşoğlu
 Crrt Uygulanan Hastalarda Sıvı Yükünü Değerlendirmede Pro-BNP Güvenilir Bir Belirteç Mi?
 Is proBNP a Reliable Marker for the Evaluation of Fluid Load in Patients Undergoing Continuous Renal Replacement Therapy?
  Seher Erdoğan, Arzu Oto, Mehmet Bosnak
 Kapalı Laparoskopik Girişte Supraumbilikal Bası Tekniğinin Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi
 Assessment of the Safety of the Supraumbilical Compression Technique in Closed Laparoscopic Entry
  Bulent Kostu, Onder Ercan, Alev Özer, Murat Bakacak, Ozgur Ozdemir, Fazil Avci
 Acil Serviste Görülen Ası ile İntihar Teşebbüsü Olguları
 Attempted Suicide Hanging Cases Admitted to Emergency Department
  Macit - Aydin, Sema - Avci, Selim - Genc, Suleyman - Altun, Engin Deniz Arslan, Seda - Ozkan, Fatih - Buyukcam
 Foramen Lacerum Kaynaması
 The Coalescence of the Foramen Lacerum
  Enis Kuruoğlu, Mehmet Emin Onger, Cengiz Cokluk
 Karotid Kanalın Üç Boyutlu Hacim Betimleme Anatomisi
 Three-Dimensional Volume Rendering Anatomy of the Carotid Canal
  Enis Kuruoğlu, Mehmet Emin Onger, Cengiz Cokluk
 Oosit Pick-Up İşleminde Anesteziklerin Oosit Kalitesi ve Gebelik Üzerindeki Etkileri
 Effect of Anesthetics During Oocyte Pick-Up Procedure on Oocyte Quality and Pregnancy
  Aykut Urfalıoğlu, Asli Yaylali
 Torasik ve Lumbar Vertebraların Travmatik Kırıklarında Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
 Computed Tomography Findings in Traumatic Fractures of Thoracic and Lumbar Vertebrae
  Umit Yasar Ayaz, Meric Tuzun, Sevin Ayaz, Mehmet Akif Teber, Baki Hekimoglu
 Mental Retarde Hastalarda Radyolojik Inceleme Gerekli Midir?
 Are Radiological Examinations Necessary for Mentally Handicapped Dental Patients?
  Emrah Soylu, Alper Alkan, Salih Dogan, Yakup Ustun, Denizhan Yildirim, Dilek Gunay Canpolat
Olgu Sunumu
Başlık/Yazarlar PDF
 Akut Batın Tablosu ile Gelen Alt Lob Pnömonisi: Olgu Sunumu
 Lower Lobe Pneumonia Presenting with a Picture of Acute Abdomen: Case Report
  Alaaddin Yorulmaz, Hulusi Burak Tanir, Mehmet Yucel, Semiha Hidayetoglu
 Metoklopramid Alan Bir Çocukta Akut Distoni: Olgu Sunumu
 Acute Dystonia in a Child Receiving Metoclopramide: Case Report
  Alaaddin Yorulmaz, Sadiye Sert