About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
 İçindekiler
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF
 Böbrek Taşına Sahip Hastalarda Çift Enerjili X-Işını Absorbsiyometriyle Kalça Dayanıklılık Analizi
 Hip Strentgh Analysis By Dual Energy X-Ray Absorbtiometry in Nephrolithiasis Patients
  Aynur Özen, İlhan Karacan, Mustafa Akif Sarıyıldız, Muharrem Cidem
 Türkiyenin Güneyinde Hatayda Hemoglobinopati Tarama Sonuçları
 The Results of Hemoglobinopathy Screening in Hatay, the Southern Part of Turkey
  Gönül Oktay, Can Acıpayam, Gül İlhan, Yasemin Karal, Gülten Sakallı, Nurullah Yılmazoglu, Suna Basun
 Kırım Kongo Kanamalı Ateş Hastalığında Nötrofil Lenfosit Oranı
 Ratio of neutrophil to lymphocyte counts in Crimean Congo Hemorrhagic Fever
  Kenan Ahmet Türkdoğan, Sevki Hakan Eren, Abuzer Coskun, Aynur Engin, Ertan Sönmez, Cemil Civelek
 Tiazolidinon ve 1,3,4-Oksadiazol Payı İçeren Yeni Heterosiklik Maddelerin Sentezi ve Antimikrobiyal Etkinlikleri
 Synthesis and Antimicrobial Activity of Novel Heterocycles Containing Thiazolidinone and 1,3,4-Oxadiazole Moieties
  Santosh Kumar, Ranga Raju Raju, Aluru Raghavendra Guru Prasad, LK Ravindranath
 Akut Koroner Sendromda Sigara İçimi, Artmış İskemi-Modifiye Albumin Düzeyleri ile İlişkisizdir
 Smoking is not Associated with Increased Ischemia-Modified Albumin Levels in Acute Coronary Syndrome
  Evren Akgol, Sedat Abusoglu, Funda Karbek Akarca, Hamit Yasar Ellidag, Banu Arslan, Fusun Ustuner
 Kronik Hepatit C Tedavisi Sırasında Alfa-Feto Protein Düzeylerindeki Seri Değişiklikler
 Serial Changes in Alpha-Fetoprotein Levels During Therapy for Chronic Hepatitis C
  Altuğ Şenol, Mete Akın, Yıldıran Songür, Mehmet İşler, Muhammed Cem Koçkar
 Serum Neopterin, Sistatin C ve Koroner Kalp Hastalığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
 Evaluation of Relationship Between Serum Neopterin, Cystatin C and Coronary Heart Disease
  Sedat Abuşoğlu, Oguzhan Toklu, Huseyin Tugrul Celik, Evren Akgol, Hamit Yasar Ellidag, Banu Arslan, Murat Yesil, Fusun Ustuner
 Transüretral Prostatektomi Uygulanan Hastalarda Üriner Enfeksiyon için Risk Faktörleri
 Risk Factors for Urinary Tract Infections in Patients Who Underwent Transurethral Prostatectomy
  Salih Budak, Gökçen Gürkök Budak, Evrim Emre Aksoy, Adil Emrah Sonbahr, Tufan Süelözgen, Tansu Değirmenci, Bülent Günlüsoy
 İmmün Trombositopenik Purpuralı Sirozlu Bir Hastada Eltrombopag Tedavisi Sırasında Portal Ven Trombozu
 Portal Vein Thrombosis in a Chirrotic Patient with Immune Thrombocytopenic Purpura During Eltrombopag Treatment
  Gül İlhan, Can Acıpayam
 Ankilozan Spondilitli Hastalarda Serum Prohepsidin ve Hepsidin Düzeyleri: Prospektif Çalışma
 Serum Prohepcidin And Hepcidin Levels in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Prospective Study
  Mehmet Dagli, Sema Yilmaz, Abdullah Sivrikaya, Bahadir Ozturk
 Kardıyofrenik Sınus Acı Keskinliğinin Tek Taraflı Kaybının En Sık Nedeni: Diyafragmatik Herniler
 Diaphragmatic Hernias: A Cause of Unilateral Loss of The Cardiophrenic Sinus Angle
  Elcin Zan, Aslı Tanrıvermiş Sayıt, Aydın Kurt, Ali Ipek
 35 Yaş Üzeri İn-Vitro Fertilizasyon Over Follikül Sıvı Proteomların Çözümlenmesi
 Decoding the Proteome of In-Vitro Fertilization Ovarian Follicular Fluid for Women Over 35 Years
  Mohamed Sabry, Ibrahim M. A. Hassanin, Abdou Saeed Ait-Allah, Sabri Mahmoud Mohamed, Yaser A Helmy, Ayman Al-Hendy
 İdrardaki Amoksisilinin Nukleer Magnetik Rezonans ile Miktarının Tayini. Beş Durum için Uygulama
 Quantitation of Amoxicillin in Urine by Nuclear Magnetic Resonance. Application to Five Cases
  Elise Champeil, Anastasiya Baranova, Bik Tzu Huang, Ali Kocaz
 Bulgar Hastanesinde Nedeni Bilinmeyen Ateş: Dört yılda 54 Olgunun Değerlendirilmesi
 Fever of Unknown Origin in a Bulgarian Hospital: Evaluation of 54 Cases for a Four Year-period
  Magdalena Baymakova, Kamen Plochev, Ivan Dikov, Georgi T. Popov, Raynichka Mihaylova-Garnizova, Valentina Kovaleva, Todor Kundurdjiev
Olgu Sunumu
Başlık/Yazarlar PDF
 Yenidoğanda Diskordan Atriyoventriküler Bağlantılı Çift Çıkışlı Sağ Ventrikül: Olgu Sunumu Ve Literatüre Kısa Bir Bakış
 Double Outlet Right Ventricle with Discordant Atrioventricular Connections in a Newborn: Case Report and Brief Overview of the Literature
  Ahmet Sert, Ebru Aypar, Zeynel Gökmen, Mehmet Öç, Dursun Odabaş
 Yetmişli Yaşlarda Atakları Başlayan Ailesel Akdeniz Ateşi Olgusu
 Familial Mediterranean Fever Patient with Onset of Attacks at the Age of Seventies
  Şükran Erten
 Özofagusun Gastrointestinal Stromal Tümörü: Bir Olgu Sunumu
 Gastrointestinal Stromal Tumor of the Esophagus: Report of a Case
  Mehmet Muharrem Erol, Hüseyin Melek, Ahmet Sami Bayram, Elif Ülker Akyıldız, Cengiz Gebitekin
 Astımlı Hastada Kist Hidatiğin Neden Olduğu Anaflaksi
 Anaphylaxis Caused By Hydatid Cyst in Asthmatic Patients
  Bahanur Çekiç, Ali Akdoğan, Erdem Nail Duman
 Gangrenöz Çekum Volvolusu; Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Derlenmesi
 Gangrenous Cecal Volvulus; A Case Report and Review of Literature
  Selim Sözen, Süleyman Çetinkünar, Hasan Erdem, Koray Daş, Ebru Menekşe
 Guillain-Barre Syndrome Developing During Infliximab Treatment for Psoriatic Arthritis: A Case Report
 Psöriatik Artritli Bir Hastada İnfliksimab Tedavisi Sırasında Gelişen Guillain-Barre Sendromu: Olgu Sunumu
  Osman Tüfekçi, Ali Yavuz Karahan, Selçuk Yeşilyurt,
 Kistik Kitleyi Taklit Eden İzole Sol Ventriküler Nonkompaksiyon
 Isolated Left Ventricular Noncompaction Mimicking Cystic Mass
  Barış Buğan, Erkan Yıldırım, Uygar Çağdaş Yüksel, Uğur Bozlar, Turgay Çelik
Derleme
Başlık/Yazarlar PDF
 Ürolojide Postoperatif Ağrı Yönetimi
 Postoperative Pain Management in Urology
  Ekrem Akdeniz, Mustafa Suat Bolat, Sevda Akdeniz
Orjinal Görüntü
Başlık/Yazarlar PDF
 Akciğer Yokluğu ile Birlikte Pulmoner Arterin Sling Benzeri Anomalisi
 Lung Aplasia with Pulmonary Artery Sling Like Anomaly
  Onur Isik, Muhammet Akyuz, Mehmet Fatih Ayik
 Trakea ve Ana Bronşların Sanki Kalemle Çizilmiş Gibi İlginç Bir Görüntüsü: Tracheobronchopathia Osteochondroplastica
 An interesting view of the trachea and main bronchi as if it is drawn with a pencil: Tracheobronchopathia osteochondroplastica
  Mustafa Fatih Erkoç, Halil İbrahim Serin, Bayram Metin
Editöre Mektup
Başlık/Yazarlar PDF
 Tüberküloz Peritonitle İlişkili Asit ve Malign Asit: Ayırımını Basit Bir Yolla Nasıl Yapabiliriz?
 Tuberculosis Peritonitis-Related Ascites and Malign Ascites: How Can We Discrimate Them with A Simplier Way?
  Ahmet Cumhur Dülger, Hayriye Gönüllü, İsmet Alkış