About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Abstract

Effects of sildenafil citrate on survival in the posterior leg replantation model


PDF
Authors
Tamer Sakrak, Ayşe Aydan Köse, Özgen Kıvanç, Didem Turgut Coşan, Mehmet Caner Ozer, Dilek Burukoğlu, Ahmet Kormutlu, Sezi Mangır, Sema Uslu, Halide - Temel, Fezan Mutlu

J Clin Anal Med 2017;8(Suppl 4):245-250
doi:10.4328/JCAM.4890

Abstract
Amaç: Sildenafil sitrat bir fosfodiesteraz (PDE) enzim inhibitörü ve bir vazodilatör ajandır. Anjiyoprotektif ve anjiyogenetik etkileri önceden bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, sildenafil sitratın iskemik sıçan arka bacak replantasyonundan sonra sağkalıma olan etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada Sprague-Dawley dişi sıçanlar kullanılmıştır. Çalışmanın ilk evresinde sildenafil sitratın sağkalım etkileri araştırıldı. Bu amaçla, kontrol ve çalışma gruplarında iskemik sıçanlara arka bacak replantasyonu yapıldı ve postoperatif dönemde 7 gün boyunca çalışma gruplarına 10 mg/kg/gün sildenafil sitrat uygulandı. İkinci aşamada, sildenafil sitratın doku etkisi analiz edildi. Çalışma grubuna iskemik sıçan arka bacak modeli için sildenafil sitrat uygulandı ve gastrocnemius kası ve femoral ven alınan doku örnekleri histolojik olarak analiz edildi. Damar dokusuna Ang-1, VEGF immünohistokimyasal boyaları uygulanırken, kas dokusunda PCNA immünohistokimyasal boyaları uygulandı. Kan numunelerinin katalaz düzeyleri biyokimyasal olarak analiz edildi. Bulgular ve Tartışma: Sildenafil sitratın anlamlı şekilde sağkalımı artırdığı gözlemlendi. Kas dokusunda nekrozu azalttığı, ayrıca endotel hasarını azaltırken antioksidan aktiviteyi arttırdığı da gözlendi.

Keywords : Sildenafil citrate, Replantation, Revascularization , Angiopoietin , Ischemia-reperfusion damage,

Citations in Google Scholar

How to Cite :
Tamer Sakrak, Ayşe Aydan Köse, Özgen Kıvanç, Didem Turgut Coşan, Mehmet Caner Ozer, Dilek Burukoğlu, Ahmet Kormutlu, Sezi Mangır, Sema Uslu, Halide - Temel, Fezan Mutlu, Effects of sildenafil citrate on survival in the posterior leg replantation model, J Clin Anal Med 2017;8.(Suppl 4):245-250