About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Abstract

An MRI study on dimensions of various parts of pons with further comparison of values with height of


PDF
Authors
Mohammad Reza Salahshoor , Shiva Roshankhah, Cyrus Jalili, Farzad Rajaei

J Clin Anal Med 2017;8(Suppl 4):412-416
doi:10.4328/JCAM.5469

Abstract

Ponsun çeşitli bölümlerinin boyutlarıyla ilgili bir MRI çalışması, değerlerin sağlıklı insanların yüksekliği ile daha fazla karşılaştırılması ile

                                                      

soyut

Amaç: Nöroanatomi alanında beynin birçok yerinde morfometrik çalışmalara erişilememektedir. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) yönteminin görünümü, bu alanda birçok soruya cevap vermeyi mümkün kılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Hedef parçaların boyutları MRI ile ilişkili ölçüm sistemi ile hesaplandı ve hastaların yüksekliği ile birlikte kaydedildi.

Bulgular, veriler ponsun çeşitli porsiyonları ile erkekler arasındaki yükseklik arasında anlamlı bir korelasyon gösterdi (p <0.05). Kadınlarda, tegmentumun uzunluğu ve ponsun bazal kesitinin yüksekliği hariç, ponsun diğer bölümleri için elde edilen boy ile boy arasında anlamlı korelasyonlar bulundu (p <0.05).

Sonuç: Uzun boy erkek ve kadında ponsun farklı bölümlerinin boyutları kısa olanlardan farklıydı. Keywords : : Magnetic Resonance Imaging, Pons, Height,

Citations in Google Scholar

How to Cite :
Mohammad Reza Salahshoor , Shiva Roshankhah, Cyrus Jalili, Farzad Rajaei, An MRI study on dimensions of various parts of pons with further comparison of values with height of , J Clin Anal Med 2017;8.(Suppl 4):412-416