About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue - SEPTEMBER 2017
Cover/Index
Title PDF
 Cover
PDF
 Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 The Effect of Hormone Replacement Therapy on Postmenopausal Sternoclavicular Joint Arthritis
 Postmenopozal Sternoklavikuler Eklem Artritinde Hormon Replasman Tedavisinin Etkisi
  Sibel Mutlu, Tansel Mutlu, Ali Ramazan Benli, Didem Sunay
 Spermiogram test results of patients presenting to our IVF center due to infertility
 İnfertilite nedeni ile IVF merkezimize başvuran hastaların spermiyogram sonuçları
  ZEYNEP ÖZTÜRK INAL, HASAN ALI INAL, EMINE AKSOY, HASAN KUCUKKENDIRCI
 The effect of an informative leaflet on preoperative anxiety and patients knowledge of anesthesia and anxiety
 Hasta bilgilendirme broşürünün preoperatif anksiyete ve anestezi bilgisi üzerine etkisi
  ALİ İHSAN UYSAL, BASAK ALTIPARMAK, OZCAN GUNER
 Evaluation of platelet parameters in children with primary Epstein-barr virus infection
 Primer Epstein-barr virüs enfeksiyonlarında trombosit göstergelerinin değerlendirilmesi
  HABİP ALMIŞ, IBRAHIM HAKAN BUCAK , MEHMET TURGUT
 COPD prevalence in Şırnak city center
 Şırnak il merkezinde KOAH prevelansı
  SUAT KONUK, HIKMET COBAN
 Efficiency of helmet and protective clothing use on outcomes of patients with motorcycle accidents
 Motosiklet kazalarında başlık ve koruyucu kıyafet kullanımının hasta sonuçlarına etkisi
  MEHMET OĞUZHAN AY, ALİ KEMAL ERENLER, CEM KOCAK, AHMET BAYDIN
 İs alexithymia associated with high disease activity in rheumatoid arthritis?
 Romatoid artritte aleksitimi yüksek hastalık aktivitesi ile ilişkili midir?
  SENIZ - AKCAY YALBUZDAG, ILKER - SENGUL, DURSUN HAKAN DELIBAS, TACISER - KAYA, ALTINAY - GOKSEL KARATEPE
 Long-term effects of pulsed radiofrequency application in patients with chronic knee osteoarthritis
 Kronik diz osteoartritli hastalarda pulsed radyofrekans uygulamasının uzun dönemdeki etkinliği
  OZLEM KARATAS, ELIF AYSEN GOKMEN , NILUFER BALCI, ÖZLEM KARATAŞ
 Effect of local Puerarin administration on xenograft
 Lokal Puerarin uygulamasının hayvansal kemik grefti üzerine etkisi
  AKİF TÜRER, CIGDEM TURER, MEHMET EMIN ONGER
 Outcomes related to the body mass index and injury period following meniscial repair
 Vücut kitle indeksi ve yaralanma süresinin menisküs tamiri sonrası sonuçlara etkisi
  OSMAN TUGRUL EREN, YUNUS OC, BEKIR ERAY KILINC, ABDULKADIR SARI, HASAN BASRI SEZER
 Early stage results in the treatment of intra-articular calcaneus fractures and the factors affecting complication rates
 Kalkaneus kırıklarının tedavisinin erken dönem sonuçları ve komplikasyonlarını etkileyen faktörler
  ÜMİT TUHANİOĞLU, UMIT TUHANIOGLU, HASAN ULAS OGUR, ALPER GULTEKIN, FIRAT SEYFETTINOGLU, HAKAN CICEK, OSMAN CILOGLU
 Effect of gum chewing and coffee consumption on intestinal motility in caesarean sections
 Sezaryen doğumlarda sakız çiğneme ve kahve içiminin barsak motilitesine olan etkisi
  ABDULLAH GOYMEN, YAVUZ SIMSEK, SUKRAN ESRA OZKAPLAN, HALIL IBRAHIM OZDURAK, YAŞAM KEMAL AKPAK, ALTUG SEMIZ, SERKAN ORAL
 Frequency and affecting factors of premenstrual syndrome among Turkish female university stu-dents
 Üniversite öğrencilerinde premenstrüel sendrom sıklığı ve etkileyen faktörler
  RUHUSEN - KUTLU, NUR DEMİRBAŞ, FATMA DAGISTAN
 Comparison of penile prosthesis methods: Which is more successful?
 Penil protez yöntemlerinin karşılaştırılması: Hangisi daha başarılı?
  SELCUK ESENGEN, İSMAİL NALBANT, UFUK OZTURK, CAN TUYGUN , SERKAN YILDIZ, MUSA EKICI, MUHAMMED ABDURRAHIM IMAMOGLU
 Hepatitis C seropositivity and distribution of HCV genotypes
 Hepatit C virus seropozitifliği ve genotip dağılımı
  ARZU İRVEM, KAMIL OZDIL, AYTEN KADANALI, GUL KARAGOZ
 How should be the education before the urological laparoscopic surgery?
 Ürolojik laparoskopik cerrahi öncesi eğitim nasıl olmalı?
  ADEM ALTUNKOL, DENIZ ABAT, MEHMET EFLATUN DENIZ, ZAFER GOKHAN GURBUZ
 Low quality of life and its associated risk factors in parents of children with cerebral palsy in the northwest of Iran; a case control study
 Kuzey batı Iran da serebral felçli çocukların ebeveynlerinde düşük yaşam kalitesi ve buna bağlı risk faktörleri, bir vaka kontrol çalışması
  MAHNAZ HEJAZİ SHİRMARD, MAHDİEH SEYYEDİ, VAHİDEH TOOPCHİZADEH, MORTEZA GHOJAZADEH
 Evaluation of patients with suspected influenza in the 2016 winter season
 2016 yılı kış sezonundaki grip şüpheli hastaların değerlendirilmesi
  TUGBA YANIK YALCIN, DILARA YILDIRIM, MESUT PARLAK, MERDAN MUSTAFA OZCAN
 A retrospective analysis of newborns operated due to midline spinal closure defect: A single center experience
 Spinal orta hat kapanma defekti nedeniyle opere edilen yenidoğanların retrospektif incelenmesi: Tek merkez deneyimi
  ZUHTU OZBEK, EMRE OZKARA, MURAT VURAL
 Penile size in term infants
 Term yenidoğanların penis ölçüleri
  NAZİLE ERTÜRK, ALKIM ÖDEN AKMAN, NECİP ÖMER KANDEMİR