About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 2 (2016)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Case Report
Title/Authors PDF
 Cor Triatriatum with Ankylosing Spondylitis
 Ankilozan Spondilit ile Birlikte Cor Triatriatum
  Onur Muhammet Hanedan, Ali İhsan Parlar, Seyhan - Babaroğlu, Kerem - Yay, Garip - Altıntaş
 Ischemic Changes in a Case of Unilateral Pseudoexfoliation Syndrome
 Tek Taraflı Psödoeksfoliasyon Sendromlu bir Olguda İskemik Değişiklikler
  Tolga Kocatürk, Işıl Işıklıgil, Volkan Dayanır, Yelda Özsunar Dayanır, Harun Çakmak
 Pilomatrixoma of the Lower Extremity
 Alt Ekstremitede Pilomatriksoma
  Mustafa Işık, Ömer Arpacıoğlu, Vahap Sarıçiçek, Ünsal Baylar, Mustafa Kemal Yılmaz
 Inadvertent Arterial Puncture During Central Venous Catheter Insertion
 Santral Ven Kateterizasyonunda Kasıtsız Arter Delinmesi
  Hassan Soleimanpour, Samad EJ Golzari, Farzad Rahmani , Mohammad Mokhtarpour
 Cutaneous Metastasis of Large Cell Lung Cancer: A Case Report
 Büyük Hücreli Akciğer Kanserinin Cilt Metastazları: Olgu Sunumu
  İsmail Ertuğrul Gedik, Timuçin Alar, Aslı Muratlı
 Intrathoracic Schwannoma Presented with Hemothorax
 Hemotoraksa Sebep olan İntratorasik Schwannom
  Alkın Yazıcıoğlu, Erdal Yekeler, Esra Özaydın, Nurettin Karaoğlanoğlu
 Retroperitoneal Pararenal Mass; Castleman Disease: A Case Report
 Retroperitoneal Pararenal Kitle; Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu
  Alper Özorak, Ahmet Güzel, Taylan Oksay, Şirin Başpınar, Zafer Sabuncuoğlu
 Cutaneous Anthrax: Evaluation of Five Family Members
 Deri Şarbonu: 5 Aile Bireyinin Değerlendirilmesi
  Suat Zengin, Erdal Yavuz, Behcet Al, Tufan Yıldırım, Cuma Yıldırım
 Heparin-Induced Thrombocytopenia Association with Impaired Liver Function Tests
 Bozulmuş Karaciğer Fonksiyon Testleri ile Heparine Bağlı Trombositopeni Birlikteliği
  Derya Arslan, Osman Guvenc, Derya Cimen, Bulent Oran
 Total Pancreatic Fracture Due to Blunt Trauma: Report of a Rare Case
 Künt Karın Travmasına Bağlı Total Pankreas Kırılması: Nadir Bir Vaka Sunumu
  Kamil Gülpınar, Erpulat Öziş, Süleyman Özdemir, Atila Korkmaz
 Case Report of a Left Atrial Myxoma Associated with Carney%u2019s Syndrome
 Olgu Sunumu; Carney Sendromu İlişkili Sol Atriyal Miksoma
  Anıl Özen, Ümit Kervan, Ertekin Utku Ünal, Ahmet Kuddusi İrdem, Ertan Yücel
 Acute Generalized Exanthematous Pustulosis (AGEP) Induced by Cetirizine in a Child A Case Report
  Çocukta Setrizin ile İndüklenen Akut Generalize Ekzantematöz Püstüloz
  Günseli Sefika Pancar, Göknur - Kalkan, Pervin Güler Dürer
 Low Dose Methotrexate İnduced Perilesional Bullous Erythema in Plaque Type Psoriasis
 Plak Tip Psöriazisde Düşük Doz Metotreksat ile Indüklenen Perilezyonel Büllöz Eritem
  Pelin Üstüner, Nursel Dilek, Yunus Saral
 Missed Abdominal Wall Abscess in a Child. Neglected Clinical Examination and Improper use of Ultrasonography?
 Çocukta Karın Duvarı Absesi. Klinik Muayene ve Ultrasonografi Uygunsuz Kullanımı?
  K Jagadishkumar, Adarsh Murthy, C Anitha, Chandrashekar Shetty
 Inflammatory Myofibroblastic Tumor of the Prostate
 Prostatın İnflamatuar Myofibroblastik Tümörü
  Nazım Emrah Koçer, Nebil Bal, Ümit Gül, Hakan Aydın
 Prenatal Diagnosis of Harlequin Ichthyosis: Report of a Case
 Harlequın İktiyozisinin Prenatal Tanısı: Bir Olgu Sunumu
  Cem Yaşar Sanhal, Murat Ozekinci, Mehmet Sakıncı, Mehmet Şimşek, İnanç Mendilcioğlu
 Diplopia: A Rare Orthopedic Clinical Complaint After Knee Arthroscopy
 Diz Artroskopisi Sonrası Ortopedi Polikliniğine Nadir Bir Başvuru Şikâyeti: Diplopi
  Eyup Çağatay Zengin, Ebru Kelsaka, Alper Çıraklı, Murat Erdoğan, İnci Güngör
 Postpartum Pemphigoid Gestationis: Good Respons to Topical Clobetasol
 Postpartum Gestasyonel Pemfigoid: Topikal Klobetazole İyi Cevap
  Emine Nur Rifaioğlu, Bilge Bülbül Şen, Özlem Ekiz, Esin Atik, Asena Çiğdem Doğramacı
 Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease Patient Specified Bilateral Renal Mass: A Case Report
 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastasında Belirlenen Bilateral Renal Kitle: Olgu sunumu
  Ercan Öğreden, Bayram Güner, Erdal Benli
 Abruptio Placenta Caused by Gunshot Injury in Second Trimester: A Case Report
 İkinci Trimesterde Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Oluşan Plasenta Dekolmanı: Bir Olgu Sunumu
  Hacer Uyanıkoğlu, Nese Gul Hilali, Kenan Gengec, Hakan Camuzcuoglu
 Fixator-Assisted Lengthening and Deformity Correction Over an Intramedullary Nail in a Patient with Achondroplasia
 Akondroplazili Hastada Eksternal Fiksatör ile Çivi Üzerinden Uzatma ve Deformite Düzeltme
  Erdal Uzun, Ali Eray Gunay, Omer Bayrak, Mahmut Mutlu, Alper Çıraklı
 A Rare Neurological Involvement in Sjögrens Syndrome: Abducens Nerve Palsy
 Sjögren Sendromunda Nadir Görülen Nörolojik Bir Tutulum; Abdusens Sinir Felci
  Yunus Ugan, Atalay Doğru, Mehmet Şahin, Vedat Ali Yurekli, Burcin Ozkart
 Simultaneous Radial Lengthening and Ulnar Shortening for a Delayed Presentation of Radius Distal Physeal Arrest: A Case Report
 Distal Radius Fizyal Arreste Bağlı Eş Zamanlı Radius Uzatma ve Ulna Kısaltma: Vaka Sunumu
  Erdal Uzun, Alper Çıraklı, Fuat Duygulu
 Acquired Hypothyroidism in an Adolescent Associated with Radioactive Iodine-131 Therapy of the Mother
 Radyoaktif İyot-131 Tedavisi Alan Annenin Adolesan Çocuğunda Gelişen Hipotiroidi
  Filiz Serdaroglu, Ozgur Pirgon
 Postpartum Osteoporosis and Thoracic Vertebral Fracture in a Patient Treated with Heparin During Pregnancy
 Gebelik Sırasında Heparin Tedavisi Alan Bir Hastada Postpartum Osteoporoz ve Torakal Vertebra Kırığı
  Ayşe Aydemir Ekim, Pinar Eroglu
 Sepsis-Associated Encephalopathy in a Child with the Torsion of Meckel s Diverticulum
 Meckel Divertikülü Torsiyonu Olan Bir Çocukta Sepsis İlişkili Ensefalopati
  Esra Gurkas, Unsal Yilmaz, Ercan Demir, Kivilcim Gucuyener
 Nonsustained Repetitive Upper Septal Idıopathic Fascicular Left Ventricular Tachycardia: Rare Type of VT
 Tekrarlayan Süreksiz İdiyopatik Sol Ventriküler Üst Septal Fasiküler Taşikardi: Nadir Tip VT
  Gökhan Aksan, Remzi Sarikaya, Ali Elitok, Ahmet Kaya Bilge, Kamil Adalet
 Evaluation of Heterozygous Deletion of TP53 Gene in Pleural Fluid Samples: A Case Series of 11 Patients
 Plevral Sıvı Örneklerinde TP53 Geni Heterozigot Delesyonunun Değerlendirilmesi: 11 Hastalık Bir Seri
  Nigar Dirican, Ozkan Bagci, Efkan Uz, Onder Ozturk, H. Ahmet Bircan, Ahmet Dirican
 Pleomorphic Adenoma of the Nasolabial Region
 Nazolabial Bölgenin Pleomorfik Adenomu
  Halil Erdem Ozel, Aysegul Kaynar, Fatih Özdoğan, Adin Selçuk, Selahattin Genc
 Cesarean Delivery with Bilateral Ovarian Transposition for Locally Advanced Cervical Cancer
 Lokal İleri Evre Serviks Kanserinde Sezeryan Doğumda Bilateral Ovaryan Transpozisyon
  Ibrahim Alanbay, Mustafa Öztürk, Mustafa Ulubay, Kazim Emre Karasahin, Mufit Cemal Yenen
 Giant Fibrolipoma Extending Throughout a Whole Extremity: A Rare Child Case Report
 Ekstremite Boyunca Uzanım Gösteren Dev Fibrolipom: Nadir Bir Çocuk Olgu Sunumu
  Nilüfer Aylanç, Umut Hatay Golge, Hakan Aylanc, Hatice Resorlu, Ferdi Goksel
 Early Plasmapheresis for Treatment of Acute Pancreatitis Related to Hypertriglyceridemia
 Hipertrigliseridemiye Bağlı Akut Pankreatit Vakasında Erken Plazmaferez Uygulaması
  Birzat Emre Golboyu, Ayse Nur Yeksan
 Gastrointestinal Stromal Tumor with Mesenteric Localization Fistulized to Proximal Jejunum Causing Massive Rectal Bleeding
 Masif Rektal Kanamaya Neden olan Proksimal Jejunuma Fistülize Mesenterik Yerleşimli Gastrointestinal Stromal Tümör
  Mehmet Tolga Kafadar, Isilay Nadir, Mikdat Bozer
Others
Title/Authors PDF
 A Reminder to Anesthesiologists: Low-Flow Anesthesia
 Anestezistlere Bir Hatırlatma: Düşük Akımlı Anestezi
  Yeliz Kılıç
Original Image
Title/Authors PDF
 A Rare Cause of Chronic Low Back Pain: Paravertebral Hydatid Cyst
 Kronik Bel Ağrısının Nadir Bir Nedeni: Paravertebral Kist Hidatik
  Emel Atar, Ayhan Aşkın