About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 3 (2016)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis
 Total Diz Protezi Sonrası Hareket Açıklığının Farklı Protez Tiplerine Göre Karşılaştırılması
  Fırat Seyfettinoğlu, Recep Doğan İlhan, Hakan Çiçek, Hasan Ulaş Oğur, Fatih Duygun, Ümit Tuhanioğlu
 The Effect of Lidocaine Enriched Cardioplegia on Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury
 Lidokain İle Zenginleştirilmiş Kardiyoplejinin Miyokardiyal İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerine Etkisi
  Emin Can Ata, Yüksel Dereli, Kadir Durgut, Cevat Özpınar
 The Effect of Obesity on Co-Existence of Umbilical Hernia and Metabolic Syndrome in Patients with Cholelithiasis
 Obezitenin Kolelitiazisli Hastalarda Umbilikal Herni ve Metabolik Sendrom Birlikteliğine Etkisi
  Şahin Kaymak, Emin Lapsekili, Sezai Demirbaş
 Relationship Between Prostate Volume and Serum Prostate Specific Antigen Level in Patients with Benign Prostatic Hyperplasia
 Benign Prostat Hiperplazisi Olan Hastalarda Prostat Hacmi ile Serum Prostat Spesifik Antijen Düzeyleri Arasındaki İlişki
  Ercüment Keskin, İbrahim Karabulut, Hasan Rıza Aydın, Şenol Adanur, Fatih Özkaya, Fevzi Bedir, Fatih Kürşat Yılmazer, Azam Demirel
 Wrong Antibiotic Prophlaxis in Surgical Practice in a Public Hospital
 Bir Devlet Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksi Uygulamalarındaki Yanlışlar
  Ulaş Ayvaz Urgancı, Erkan Oymacı, Ömer Engin, Cem Karaali
 Approach to Malign Melanoma in Anorectal Area
 Anorektal Bölgedeki Malign Melanomlara Yaklaş
  Hüseyin Pülat, Oktay Karaköse, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Mehmet Fatih Benzin, Recep Çetin, İsmail Zihni
 Urologist Directed Percutaneous Nephrostomy Tube Placement: 6 Years Experience
 Ürologlar Tarafından Yapılan Perkütan Nefrostomi Uygulaması: 6 Yıllık Deneyimimiz
  Tarık Yonguc, İbrahim Halil Bozkurt, Tansu Değirmenci, Özgü Aydoğdu, Volkan Şen, Deniz Bolat, İsmail Basmacı, Serkan Yarımoğlu
 Confirmation of the Contribution of Radiological Imaging Methods in Diaphragmatic Pathologies
 Diyafragma Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin Tanıya Katkısı
  Esra Yamansavcı Sırzaı , Soner Gürsoy, Banu Yoldas, Serkan Yazgan, Ozan Usluer, Metin Er, Ahmet Ucvet
 Effect of Amnioreduction on Maternal and Perinatal Outcomes in Patients with Twin - Twin Transfusion Syndrome
 Amniyoredüksiyonun İkiz - İkiz Transfüzyon Sendromlu Olgularda Maternal ve Perinatal Sonuçlara Etkisi
  Tuğba Altun Ensari, Hasan Onur Topçu, Kudret Erkenekli, Nazlı Aksoy, Can Tekin İskender, Hakan Timur, Ayşe Kırbaş, Nuri Danisman
 Ethinyl Estradiol-Drospirenon Versus Vitex Agnus-Castus Extract in Efficacy of the Treatment of Premenstrual Syndrome
 Premenstruel Sendrom Tedavisinde Vitex Agnus Castus ve Etinil Östradiol-Drospirenon Etkinliklerinin Karşılaştırılması
  Mustafa Kaplanoğlu, Meral Aban
 Are Prolactin Levels in Drug-Naive Schizophrenia Patients A Clinical Indicator?
 Tedavisiz Şizofreni Hastalarında Prolaktin Düzeyleri Klinik Bir Gösterge Midir?
  Demet Özen Yalçın, Ali Ercan Altınöz, Şengül Tosun Altınöz, Cebrail Kısa
 Effect of Body Mass Index on Processing Time and Morbidity in Elderly Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Patient
 Perkütan Endoskopik Gastrostom Uygulanan Yaşlı Hastalarda Vücut Kitle Endeksinin İşlem Süresi ve Morbidite Üzerine Etkisi
  Bilge Baş, Erkan Oymacı, Ulaş Ayvaz Urgancı, Hüseyin Çiyiltepe, Bülent Dinç, Hacer Ceyhan Kara
 Breast Reconstruction Awareness Among Turkish University Students: A Cross-Sectional Study
 Türk Üniversite Öğrencilerinde Meme Onarımı Farkındalık Düzeyi: Kesitsel Çalışma
  Ozan Luay Abbas
 Efficiency of Problem-Based Learning in Medical Education: Views of Tutors and Students
 Tıp Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Etkinliği: Eğitim Yönlendiricisi ve Öğrencilerin Bakışı
  Erol Gurpınar, Mustafa Kemal Alimoğlu, Yesim Senol, Sumer Mamaklı
Case Report
Title/Authors PDF
 Primary Pulmonary Leiomyoma in a Male
 Primer Pulmoner Leiomiyomlu Bir Erkek Olgu
  Ail Cevat Kutluk, Kasım Caglayan, Hasan Akın, Hasan Gücer, Halil Dogan
 Sub-Diaphragmatic Bronchogenic Cysts: Report of Two Cases
 Sub-Diyafragmatik Bronkojenik Kist: 2 Olgu Sunumu
  Işılay Nadir, Benan Kasapoglu, Mehmet Tolga Kafadar, Umran Yildirim, Aydin Nadir
 Management of Distal Gastric Leak After Laparoscopic Sleeve Gastrectomy by Double Pigtail Catheter
 Sleeve Gastrektomi Kacağının Double Pigtail Kateter ile Tedavisi
  Mani Habibi, hakan Seyit, Osman Kones, Cemal Seyhun, Halil Alis
 Anomalous Right Coronary Artery: A Rare Cause of Recurrent Syncopal Attacks
 Anormal Sağ Koroner Arter: Rekürren Senkop Atağının Nadir Bir Nedeni
  Osman Beton, Hatice Kaplanoğlu, Ali Bulut, Suleyman Surer, Ugursay Kızıltepe
 The Case of a Mother Who Was Also Diagnosed with Familial Mediterranean Fever Following Her Children s Diagnoses
 Çocuklarının Tanısından Sonra Kendisi de Ailevi Akdeniz Ateşi Tanısı Alan Anne Vakası
  Onur Öztürk, Mustafa Yasin Selcuk
 Large Nabothian Cyst: Manifestation with Pelvic Organ Prolapse in a Nulliparous Patient
 Büyük Nabothi Kisti: Nullipar Hastada Pelvik Organ Prolapsusa Neden Olan Olgu
  Tayfur Çift, Engin Korkmazer, Rampia Nizam, Merve Seyfi, Beril Senkutlu
 Late Onset Spinal Epidural Abscess After Spinal Anesthesia in a Patient With Anklosing Spondylitis: A Case Report
 Ankilozan Spondilitli Hastada Spinal Anestezi Sonrası Geç Dönemde Ortaya Çıkan Spinal Epidural Abse: Olgu Sunumu
  Çağatay Özdöl, Tolga Gediz
 Successful Treatment of Resistant Hypertension Associated Ascıtes in a Renal Transplant Patient
 Böbrek Nakli Olgusunda Assitle Birlikte Dirençli Hipertansiyonun Endovasküler Balon Dilatasyonu ile Tedavisi
  İhsan Yıldız, Aykut - Aktaş, Salih İnal
 Small Cell Neuroendocrine Carcinoma of the Larynx: A Case Report and Literature Review
 Larenks Küçük Hücreli Nöroendokrin Karsinomu: Olgu Sunumu ve Literatür Araştırması
  Fatih Özdoğan, Kursat Murat Özcan, Aykut İkincioğulları, Talih Özdas, Hüseyin Dere
 Four Cases with Congenital Unilateral Absence of Ovary and Fallopian Tube: Review of the Literature
 Konjenital Tek Taraflı Over ve Tuba Yokluğu olan 4 Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
  Neslihan Yerebasmaz, Berna Dilbaz, Ozlem Sengul, Sibel Altinbas, Leyla Cakir
 Cleft Lip Nasal Deformity After Mucormycosis Infection: Case Report
 Mukormikozis Enfeksiyonu Sonrası Oluşmuş Dudak Yarığı Burnu Deformitesi: Vaka Sunumu
  Abdullah Erkan Orhan, Engin Başer, Yagmur Reyyan Erol
 Expectoration of Tracheobronchial Grass Inflorescence Mimicking a Chest Wall Tumor
 Göğüs Duvarı Tümörünü Taklit Eden Trakeobronşial Pisi Pisi Otunun Ekspektorasyonu
  Yeliz Erol, Ayse Gul Ergonul, Ufuk Cagirici, Kutsal Turhan, Alpaslan Cakan
Review Article
Title/Authors PDF
 Bariatric Surgery and Urinary Stone Disease
 Obezite Cerrahisi ve Üriner Sistem Taş Hastalığı
  Cevahir Özer, Tulga Eğilmez
 Progress Testing in Undergraduate Medical Education
 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Gelişim Sınavı
  Rahman Yavuz
Original Image
Title/Authors PDF
 Endoscopic and Mucosal Healing in Crohns Disease with Azathioprine
 Crohn Hastalığında Azatioprin ile Endoskopik ve Mukozal İyileşme
  Isilay Nadir, Mehmet Tolga Kafadar, Benan Kasapoglu