About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 3 (2017)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Case Report
Title/Authors PDF
 Hip ultrasonography in classification of proximal focal femoral deficiency: Two case reports
 Proksimal fokal femur yetmezliği sınıflamasında kalça ultrasonografisi: İki olgu sunumu
  Ümit Yaşar Ayaz, Sevin Ayaz, Mehmet Ercument Döğen, Baki Hekimoğlu
 A rare cause of snoring: Isolated nasopharyngeal lymphangioma
 Horlamanın nadir bir nedeni: İzole nazofarengeal lenfajiom
  Hülya Eyigör, Oguzhan İlden, Dinç Süren, Dondu Nergis, Levent Renda
 Bone SPECT/CT in the evaluation of soft tissue calcifications in a patient with dermatomyositis
 Dermatomyozitli bir hastada yumuşak doku kalsifikasyonlarının değerlendirilmesinde kemik SPECT/BT
  Pelin Arıcan, Senha Naldoken, Berna Tekin Okudan
 The diagnosis and response to treatment of an extrapulmonary sarcoidosis on F18-FDG PET/CT: A case report
 Ekstrapulmoner sarkoidozda tanı ve tedavide F18 FDG PET/BT: Bir olgu
  Hatice Sınav Uslu, Halil İbrahim Yakar, Asiye Kanbay, Mehmet Tarık Tatoglu, Serkan Gungor
 Leriche syndrome in the emergency department: Two case reports
 Acil serviste Leriche sendromu: İki olgu raporu
  Mustafa Yılmaz, Mehtap Gurger, Metin Atascelik, Mehmet Cagrı Goktekin, İhsan Yigit
 Intra-testicular leiomyoma: A case report
 Testisde yerleşim gösteren leiomyom: Olgu sunumu
  Recep Bedir, Rukiye Yılmaz, Huseyin Eren
 Osteonecrosis of the sesamoid bones: Two case reports
 Sesamoid kemik osteonekrozu: İki olgu sunumu
  Ayhan Aşkın, Ece Guvendi, Aliye Tosun, Özgur Tosun
 Endometrial osseous metaplasia and infertility: Case report
 Endometriyal osseöz metaplazi ve infertilite: Olgu sunumu
  Muzeyyen Uyanık, Murat Erdemir, Ergun Uyanık, Safak Atahan
 Prenatal diagnosis of congenital cystic adenomatoid malformation of the lung
 Prenatal tanılı konjenital kistik adenomatoid malformasyonu
  Ersen Ertekin, Ozum Tunçyürek, Figen Tunalı Türkdoğan, Mustafa Gok, Canten Tataroglu
 Effectiveness of exchange transfusion in hyperlipoproteinemia type 1
 Hiperlipoproteinemi tip 1'de exchange transfüzyonun etkinliği
  Pembe Soylu Ustkoyuncu, Mustafa Kendirci, Songül Gökay, Fatih Kardas, İsmail Dursun, Tamer Günes
 The case of frontal linear scleroderma (en coup de sabre)
 Frontal lineer skleroderma (en coup de sabre) olgusu
  Gülhan Gürel, Sevinc Sahin, Emine Colgecen
 Retinal haemorrhage in a preterm newborn: A clinical case
 Retinal haemorrhage in a preterm newborn: A clinical case
  Kiril Slaveykov, Kalina Trifonova, Dimitar Dzhelebov, Hristo Mumdzhiev
 Pseudoxanthoma elasticum: Report of two cases
 Psödoksantoma elastikum: İki olgu sunumu
  suzan Demir Pektaş, Gursoy Dogan, Omur Demirtas, Gulen Gul, Yelda Dere , Suphi Bulent Sari, Aylin Karalezli
 A leukocytoclastic vasculitis case due to tenofovir use
 Tenofovir kullanimina bağli gelişen lökositoklastik vaskülit olgusu
  Asli Haykir Solay, Fatma Civelek Eser, Emin Ediz Tutuncu, Bilgen Gencler, Evrim Ozturk Onder
 Clozapine ınduced enuresis treated with amitriptyline: A case report
 Amitriptilin ile tedavi edilen klozapine bağlı enüresis: Bir olgu sunumu
  Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam
 A rare cause of renal atrophy: Subcapsular collection presented as a huge perirenal complex cyst
 Böbrek atrofisinin nadir bir nedeni: Dev perirenal kompleks kist şeklinde gözlenen subkapsüler koleksiyon
  Abidin Kılınçer, Emre Unal, Orhan Yildiz
 Malignant nodular hidradenoma of the scalp: A case report
 Kafa derisinde malign nodüler hidradenom
  Kadir Balaban , Murat Sedele, Alper Sayiner
Letter to Editor
Title/Authors PDF
 Pneumothorax: An important cause of anxiety
 Pnömotoraks: Önemli bir anksiyete nedeni
  Banu Yoldas, Figen Türk, Soner Gürsoy
 Palivizumab prophylaxis in respiratory syncytial virus epidemia: Neonatal intensive care unit experi
 Respiratuar sinsisyal virus salgınında palivizumab profilaksisi: Yenidoğan yoğun bakım ünitesi deneyimi
  Fatma Hilal Yilmaz, Nazli Dilay Gultekin, Huseyin Altunhan