About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Supplement 3 (2017)
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Case Report
Title/Authors PDF
 Hip ultrasonography in classification of proximal focal femoral deficiency: two case reports
 Proksimal fokal femur yetmezliği sınıflamasında kalça ultrasonografisi: iki olgu sunumu
  Ümit Yaşar Ayaz, Sevin Ayaz, Mehmet Ercument Döğen, Baki Hekimoğlu
 A rare cause of snoring: Isolated nasopharyngeal lymphangioma
 Horlamanın nadir bir nedeni; izole nazofarengeal lenfajiom
  HÜLYA EYİGOR, OGUZHAN ILDEN, DINC SUREN, DONDU NERGIS, LEVENT RENDA
 Bone SPECT/CT in the evaluation of soft tissue calcifications in a patient with dermatomyositis
 Dermatomyozitli bir hastada yumuşak doku kalsifikasyonlarının değerlendirilmesinde kemik SPECT/BT
  PELİN ARICAN, SENIHA NALDOKEN, B ERNA TEKIN OKUDAN
 The diagnosis and response to treatment of an extrapulmonary sarcoidosis on F18-FDG PET/CT: A case report
 Ekstrapulmoner sarkoidozda tanı ve tedavide F18 FDG PET/BT: Bir olgu
  HATICE SINAV USLU, HALİL İBRAHİM YAKAR, ASIYE KANBAY, MEHMET TARIK TATOGLU, SERKAN GUNGOR
 Leriche syndrome in the emergency department: Two case reports
 Acil serviste Leriche sendromu: İki olgu raporu
  MUSTAFA YILMAZ, MEHTAP GURGER, METİN ATASCELIK, MEHMET CAĞRI GOKTEKİN, İHSAN YİGİT
 Intra-testicular leiomyoma: A case report
 Testisde yerleşim gösteren leiomyom: Olgu sunumu
  RECEP BEDİR, RUKİYE YILMAZ, HUSEYİN EREN
 Osteonecrosis of the sesamoid bones: Two case reports
 Sesamoid kemik osteonekrozu: İki olgu sunumu
  AYHAN AŞKIN, ECE GUVENDİ, ALİYE TOSUN, ÖZGUR TOSUN
 Endometrial osseous metaplasia and infertility: Case report
 Endometriyal osseöz metaplazi ve infertilite: Olgu sunumu
  MUZEYYEN UYANIK, MURAT ERDEMİR, ERGUN UYANIK, SAFAK ATAHAN
 Prenatal diagnosis of congenital cystic adenomatoid malformation of the lung
 Prenatal tanili konjenital kistik adenomatoid malformasyonu
  ERSEN ERTEKİN, OZUM TUNÇYÜREK, FİGEN TUNALI TÜRKDOĞAN, MUSTAFA GOK, CANTEN TATAROGLU
 Effectiveness of exchange transfusion in hyperlipoproteinemia type 1
 Effectiveness of exchange transfusion in hyperlipoproteinemia type 1
  PEMBE SOYLU USTKOYUNCU, MUSTAFA KENDİRCİ, SONGÜL GÖKAY, FATİH KARDAS, İSMAİL DURSUN, TAMER GÜNES
 The case of frontal linear scleroderma (en coup de sabre)
    Gülhan Gürel, Sevinc Sahin, EMINE COLGECEN
 Retinal haemorrhage in a preterm newborn: A clinical case
 Retinal haemorrhage in a preterm newborn: A clinical case
  Kiril Slaveykov, Kalina Trifonova, Dimitar Dzhelebov, Hristo Mumdzhiev
 Pseudoxanthoma elasticum: report of two cases
    suzan Demir Pektaş, Gursoy Dogan, Omur Demirtas, Gulen Gul, Yelda Dere , Suphi Bulent Sari, Aylin Karalezli
 A leukocytoclastic vasculitis case due to Tenofovir use
 Tenofovir kullanimina bağli gelişen lökositoklastik vaskülit olgusu
  Asli Haykir Solay, Fatma Civelek Eser, Emin Ediz Tutuncu, Bilgen Gencler, Evrim Ozturk Onder
 Clozapine Induced Enuresis Treated With Amitriptyline: A Case Report
    Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam
 A Rare Cause Of Renal Atrophy: Chronic Subcapsular Collection Presented As A Perirenal Cyst
    Abidin Kılınçer, Emre Unal, Orhan Yildiz
 Malignant nodular hidradenoma of the scalp: A case report
    Kadir Balaban , Murat Sedele, Alper Sayiner
Letter to Editor
Title/Authors PDF
 Pneumothorax: An important cause of anxiety
 Pnömotoraks: Önemli bir anksiyete nedeni
  BANU YOLDAS, FİGEN TÜRK, SONER GÜRSOY
 Palivizumab Prophylaxis In Respiratory Syncytial Virus Epidemia; Neonatal Intensive Care Unit Experi
    Fatma Hilal Yilmaz, Nazli Dilay Gultekin, Huseyin Altunhan