About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - PUBLISHED ONLINE
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
PDF
Index
PDF
Original Article
Title/Authors PDF
 THE FREQUENCY OF DEPRESSIVE MOOD AND ASSOCIATED FACTORS IN PREGNANT WOMEN IN A SEMI-URBAN REGION
 YARI KENTSEL BİR BÖLGEDE GEBE KADINLARDA DEPRESİF DUYGUDURUM SIKLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
  ELIF YILMAZ, MELTEM COL, YASEMIN YAVUZ
 EVALUATION OF HEMOSTASIS WITH THROMBOELASTOMETRY DURING THE DIAGNOSIS AND AT 24th HOURS IN SEPSIS
 SEPSİS TANILI HASTALARIN YATIŞ VE 24. SAATTE TROMBOELASTOMETRİ İLE HEMOSTAZININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  ERKAN CEM CELIK, Nazim DOĞAN, MURSEL EKINCI, ALI AHISKALIOĞLU, AYSENUR DOSTBİL, HUSNU KURSAD
 IS THERE ANY SOMATOSENSORY AMPLIFICATION IN PATIENTS WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME?
 İRRİTABL BARSAK SENDROMLU HASTALARDA SOMATİK ABARTILI ALGILAMA VAR MI?
  ONDER .. TUGAL, YARKIN OZENLI, CENGIZ CENGISIZ, KENAN TOPAL, BURCAK TASDOGAN, BANU KARA, CEYHUN CAN
 EVALUATION OF VALIDITY-RELIABILITY OF TURKISH VERSION OF THE HOUSEHOLD FOOD SECURITY SURVEY SHORT FORM
 HANE HALKI BESİNE ULAŞILABİLİRLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  GÜLSÜM ÖZTÜRK EMİRAL, MUHAMMED FATIH ONSUZ, SELMA METINTAS
 THE PREVALENCE OF POSTPARTUM DEPRESSION AND ASSOCIATED FACTORS: A HOSPITAL-BASED DESCRIPTIVE STUDY
 POSTPARTUM DEPRESYON PREVALANSI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: HASTANE BAZLI TANIMLAYICI ÇALIŞMA
  İNCİ ARIKAN, İNCİ ARIKAN, YASEMİN KORKUT, BARIS KILIC DEMİR, SARPER SAHİN, SAİME ERGEN DİBEKLİOĞLU
 RELATIONSHIP BETWEEN ADMISSION GLUCOSE LEVEL AND ST-SEGMENT RESOLUTION IN STEMI PATIENTS
 RELATIONSHIP BETWEEN ADMISSION GLUCOSE LEVEL AND ST-SEGMENT RESOLUTION IN STEMI PATIENTS
  ÖZGÜR KIRBAS, ÖZGE KURMUS, SİNA ALİ, MEHMET BİLGE
 COMPARISON OF THREE DIFFERENT MIDURETHRAL SLING OPERATIONS USING URODYNAMIC EVALUATION
 ÜÇ FARKLI MİDÜRETRAL SLİNG OPERASYONUNUN ÜRODİNAMİK İNCELEME KULLANILARAK KARŞILAŞTIRILMASI
  VEHBI YAVUZ TOKGOZ, OMER TARIK YALCIN
 ASYMMETRIC DIMETHYLARGININE AND M30 CONCENTRATIONS IN HEART FAILURE
 KALP YETMEZLİĞİNDE ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN VE M30 DÜZEYLERİ
  HALEF OKAN DOĞAN, OSMAN BETON, DILARA ULGER, SERPIL ERSAN, DENIZ BAKIR
 DO LIGAMENT-BONE ATTACHMENT ANGLES HAVE ANY EFFECT ON PATELLAR CHONDROMALACIA?
 LİGAMENT-KEMİK YAPIŞMA AÇILARININ PATELLAR KONDROMALAZİ GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ VAR MI?
  EMRAH SAYİT
 VANCOMYCIN RESISTANT ENTEROCOCCI COLONIZATION IN A NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT: CASE-CONTROL STUDY
 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE VANKOMİSİN DİRENÇLİ ENTEROKOK KOLONİZASYONU: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI
  BİLGE TANYERİ, SULEYMAN BAYRAKTAR
 APELIN AND FETUIN-A MAY BE SUBCLINICAL INFLAMMATION BIOMARKER IN FAMILIAL MEDITERRANEAN FEVER: A PILOT STUDY
 AİLEVİ AKDENİZ ATEŞİNDE APELİN VE FETUİN-A SUBKLİNİK İNFLAMASYONUN BİYOBELİRTECİ OLABİLİR: BİR PİLOT ÇALIŞMA
  ALİ SAHİN, OZLEM DEMİRPENCE, MEHTAP SAHİN, GOKHAN BAGCI, DOGAN SEVEN, HALEF OKAN DOGAN, AYSE CAMCI, MEHMET EMİN DERİN, BİNNUR BAGCI
 THE FREQUENCY OF OCCULT HBV INFECTION IN ESKISEHIR REGION OF TURKEY BETWEEN 2001-2015
 ESKİŞEHİR BÖLGESİNDE OKÜLT HBV ENFEKSİYONU SIKLIĞININ 2001-2015 YILLARI ARASINDA DAĞILIMI
  TERCAN US, NİLGÜN KASİFOĞLU, MÜGE ASLAN, YURDANUR AKGUN
 EFFECTS OF SILDENAFIL CITRATE ON SURVIVAL IN THE POSTERIOR LEG REPLANTATION MODEL
 RAT ARKA BACAK REPLANTASYON MODELİNDE SİLDENAFİL SİTRAT%u2019IN SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİLERİ
  TAMER SAKRAK, AYSE AYDAN KOSE, OZGEN KIVANC, DİDEM TURGUT COSAN, MEHMET CANER OZER, DILEK BURUKOGLU, AHMET KORMUTLU, SEZI MANGIR, SEMA USLU, HALIDE E TEMEL, FEZAN MUTLU
 AWARENESS OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS AND ACCEPTABILITY OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS VACCINE: A SURVEY OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS
 HUMAN PAPİLLOMA VİRÜSÜ HAKKINDA FARKINDALIK VE HUMAN PAPİLLOMA VİRÜS AŞISININ KABUL EDİLEBİLİRLİĞİ: TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMASI
  SEDA TOPÇU, BETUL ULUKOL, DENİZ SEZGİN EMULER, HASAN ONUR TOPCU, GULSEN CEYHUN PEKER, FULYA DOKMECİ, SEVGİ BASKAN
 VITAMIN D STATUS OF ADULTS IN KAYSERI, TURKEY: SUMMER TIME POPULATION BASED CROSS-SECTIONAL STUDY
 TÜRKİYE KAYSERİ İLİ YAZ AYLARINDA YETİŞKİNLERİN VİTAMİN D DURUMU: TOPLUM TABANLI KESİTSEL ÇALIŞMA
  HASAN DURMUŞ, FEVZIYE CETINKAYA
 RELIABILITY OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN ROTATOR CUFF AND BICEPS TENDON PATHOLOGIES
 ROTATOR MANŞET VE BİSEPS UZUN BAŞI TENDONU PATOLOJİLERİNDE MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN GÜVENİRLİĞİ
  MEHMET HAMDİ SAHAN, SANCAR SERBEST, UGUR TİFTİKÇİ, MİKAİL İNAL, VEYSEL BURULDAY
 THE PREVALENCE OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN BOLU PROVINCE OF TURKEY
 BOLU İLİNDE KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞININ PREVALANSI
  SUAT KONUK, TUNCER TUG
 THE EFFECT OF LOCALLY ADMINISTERED ORGANIC SILICON ON CALVARIAL BONE DEFECTS
 LOKAL OLARAK UYGULANAN ORGANİK SİLİKONUN KALVARYAL KEMİK DEFEKTLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
  AKİF TÜRER, MEHMET EMİN ONGER
 EARLY-TERM PORT CATHETER COMPLICATIONS IN PEDIATRIC PATIENTS RECEIVING CORTICOSTEROID THERAPY
 KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ ALAN ÇOCUK HASTALARDA ERKEN DÖNEM İNTRAVENÖZ PORT KATETER KOMPLİKASYONLARI
  CANER ISBİR, BERKTUG BAHADIR, HAKAN TASKINLAR, İSA KİLLİ, TUGCE AKYOL, CAGLAR CITAK, SELMA UNAL, ALİ NAYCI
 LATE-DIAGNOSED PENETRATING STAB WOUNDS IN DIAPHRAGM AND HERNIATION
 DELİCİ-KESİCİ ALETE BAĞLI GEÇ TANI ALMIŞ DİYAFRAGMA YARALANMALARI VE HERNİASYON
  MEHMET TOLGA KAFADAR, Mehmet ALİ GOK, VOLKAN OTER
 DO WE PROVIDE ENOUGH NUTRITION IN GERIATRIC PATIENTS WITH PERCUTAN ENDOSCOPIC GASTROSTOMY?
 PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ İLE GERİATRİ HASTALARINDA YETERLİ BESLENME SAĞLAYABİLİYOR MUYUZ?
  BILGE ORMECI BAS, ERKAN OYMACI
 INTERNAL SPLINTING METHOD FOR ISOLATED ZYGOMATIC ARCH FRACTURE USING ENDOTRACHEAL TUBE: A NEW METHOD
 İZOLE ZİGOMATİK ARK KIRIKLARINDA ENDOTRAKEAL TÜPÜN İNTERNAL SPLİNT OLARAK KULLANILMASI: YENİ BİR YÖNTEM.
  AYDIN TURAN
 EVALUATION OF EFFECTS OF RESVERATROL ON BRAIN NITRIC OXIDE AND ENERGY METABOLISM IN METABOLIC SYNDROME MODEL
 METABOLİK SENDROM MODELİNDE RESVERATROLÜN BEYİN DOKUSU NİTRİK OKSİT VE ENERJİ METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  GONCA OZAN, FİLİZ SEZEN BİRCAN, ÖZGE PASAOĞLU, TURGUT TOPAL, NURTEN TURKOZKAN
 DOES THE USE OF MAGNIFYING LOUPES AN EFFECTIVE FACTOR IN PREVENTING URETHROCUTANEOUS FISTULA AND MEATAL STENOSIS IN HYPOSPADIAS REPAIR WITH TIPU IN CHILDREN?
 ÇOCUKLARDA TIPU İLE HİPOSPADİAS ONARIMINDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BÜYÜTÜCÜ LUPLAR ÜRETROKÜTANÖZ FİSTÜL VE MEATAL STENOZU ÖNLEYİCİ BİR FAKTÖR MÜ?
  CANAN KOCAOĞLU
 BODY MASS INDEX RELATED CLINICAL OUTCOMES AFTER KNEE REPLACEMENT IN OVERWEIGHT AND OBESE PATIENTS
 AŞIRI KİLOLU VE OBEZ HASTALARDA DİZ PROTEZİ SONRASI KLİNİK SONUÇLARIN VÜCUT KİTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİSİ
  EMRE BİLGİN, HASAN BOMBACI, ALİ TURGUT, ÖNDER KALENDERER, BEKİR ERAY KILINC, LEVENT ADIYEKE
 THE ROLE OF HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL MARKERS IN PREECLAMPSIA PREDICTION
 PREEKLAMPSİ ÖNGÖRÜSÜNDE HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL BELİRTEÇLERİN ROLÜ
  LEBRİZ HALE AKTUN, NILAY KARACA, YASAM KEMAL AKPAK, EROL ARSLAN
 DECREASED DENSITY OF INTERSTITIAL CAJAL-LIKE CELLS CORRELATE WITH CHOLELITHIASIS IN CHILDREN
 ÇOCUKLARDAKİ KOLELİTİAZİSİN INTERSTİSYEL CAJAL-BENZERİ HÜCRE YOĞUNLUĞUNUN AZALMASI İLE ILİŞKİSİ
  ESRA KARAKUŞ
 SERUM LEVELS OF INDOLEAMINE 2,3 DIOXYGENASE IN ERECTILE-DYSFUNCTION PATIENTS
    DURSUN UNAL, YASEMİN ÜSTÜNDAĞ BUDAK, MURAT SAMBEL, ALİ RIZA TÜRKOĞLU, KAGAN HUYSAL, SONER COBAN, MURAT DEMİRBAS, MUHAMMET GUZELSOY
 A SHORT SURVEY STUDY IN ASTHMA PATIENTS RELATED TO MISPERCEPTION OF THE DISEASE
 ASTIM HASTALARINDA YANLIŞ ALGIYA YÖNELİK KISA BİR ANKET ÇALIŞMASI
  SUAT KONUK
 CLINICAL SIGNIFICANCE OF NON-DIPHTHERIA CORYNEBACTERIUM IN GERIATRIC PATIENTS
 GERİATRİK HASTALARDA DİFTERİ OLMAYAN KORİNEFORM BAKTERİLERİN KLİNİK ÖNEMİ
  ARZU İRVEM
 EVALUATION OF INTENSIVE CARE PERFORMANCE IN HOSPITALS
 HASTANELERDE YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  MELTEM SAYGILI, SİRİN OZKAN, AHMET KAR, ÖZLEM ÖZER
 EFFECT OF PALMATINE ON PERIODONTAL TISSUE DESTRUCTION IN EXPERIMENTAL PERIODONTITIS RAT MODEL
 DENEYSEL PERİODONTİTİS RAT MODELİNDE PALMATİNİN PERİODONTAL DOKU YIKIMI ÜZERİNE ETKİSİ
  ÇİĞDEM COŞKUN TÜRER, GAMZE ALTUN
 ASSOCIATION BETWEEN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE AND BLOOD TYPES
 KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI İLE KAN GRUBU ARASINDAKİ İLİŞKİ
  SUAT KONUK
 THE RELATIONSHIP BETWEEN TINNITUS AND MEAN PLATELET VOLUME
 TİNNİTUS VE ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  CENGİZ ARLI, GUL SOYLU ÖZLER, OĞUZHAN OZCAN, SERİF SAMİL KAHRAMAN, CENGİZ CEVİK, ELİF TUGBA SARAÇ
 Stereological Evaluation Of Local Administered Palmatine On Bone Regeneration
    ÇİĞDEM COŞKUN TÜRER, Akif Turer
 THE DISTRIBUTION OF EMERGENCY SERVICE PATIENTS ACCORDING TO THE WORLD HEALTH ORGANIZATION
    serkan koçkanat
 Investigation Of Levels Oxidative Stress And Antioxidant Enzymes In Colon Cancers
    Ahmet Dusak, Nurhayat Atasoy, Halit Demir, Erkan Dogan, Tulay Gursoy, Eren Sarikaya
 Developing A Scale For The Perception Of Health And Complaints/Symptoms In Hemodialysis Patients: Tu
    BAHAR INKAYA, Sezgi Cinar Pakyuz
 Early-term elective laparoscopic resection after endoscopic detorsion in cases with sigmoid colonic
    Mehmet Ali Gok, Mehmet Tolga Kafadar, Volkan Oter
 Comparison of the effects of propofol plus fentanyl with midazolam plus fentanyl on PR, QTc interval and QT dispersion in patients undergoing coronary artery surgery
    Didem Onk, Oruc Alper Onk, Husnu Degirmenci, Zafer Kucuksu, Zehra Bedir, Ufuk Kuyrukluyildiz, Tulin Akarsu Ayazoglu
 Comparison Of Locking Plate And Cephalomedullary Nailing İn Unstable Proximal Femur Fractures
    recep öztürk, Sefik Murat Arikan
 SERUM TRANSAMINASE ELEVATION IN PATIENTS WITH ROTAVIRUS GASTROENTERITIS
    Seher Erdogan, Ahmet Sami Yazar, Sirin Guven, Umut Durak, Sevgi Akova
 RELATİON BETWEEN HYPERTROPHİC CARDİOMYOPATHY AND MİCRO-RNA
    Mehmet Akdeniz, UFUK ERYILMAZ, Cagdas Akgullu, Gokay Bozkurt
Case Report
Title/Authors PDF
 Hip Ultrasonography in Classification of Proximal Focal Femoral Deficiency: Two Case Reports
 Proksimal Fokal Femur Yetmezliği Sınıflamasında Kalça Ultrasonografisi: İki Olgu Sunumu
  Ümit Yaşar Ayaz, Sevin Ayaz, Mehmet Ercument Döğen, Baki Hekimoğlu
 A RARE CAUSE OF SNORING: ISOLATED NASOPHARYNGEAL LYMPHANGIOMA
 HORLAMANIN NADİR BİR NEDENİ; İZOLE NAZOFARENGEAL LENFAJİOM
  HÜLYA EYİGOR, OGUZHAN ILDEN, DINC SUREN, DONDU NERGIS, LEVENT RENDA
 BONE SPECT/CT IN THE EVALUATION OF SOFT TISSUE CALCIFICATIONS IN A PATIENT WITH DERMATOMYOSITIS
 DERMATOMYOZİTLİ BİR HASTADA YUMUŞAK DOKU KALSİFİKASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KEMİK SPECT/BT
  PELİN ARICAN, SENIHA NALDOKEN, B ERNA TEKIN OKUDAN
 THE DIAGNOSIS AND RESPONSE TO TREATMENT OF AN EXTRAPULMONARY SARCOIDOSIS ON F18-FDG PET/CT: A CASE REPORT
  EKSTRAPULMONER SARKOİDOZDA TANI VE TEDAVİDE F18 FDG PET/BT: BİR OLGU
  HATICE SINAV USLU, HALİL İBRAHİM YAKAR, ASIYE KANBAY, MEHMET TARIK TATOGLU, SERKAN GUNGOR
 LERICHE SYNDROME IN THE EMERGENCY DEPARTMENT: TWO CASE REPORTS
 ACİL SERVİSTE LERİCHE SENDROMU: İKİ OLGU RAPORU
  MUSTAFA YILMAZ, MEHTAP GURGER, METİN ATASCELIK, MEHMET CAĞRI GOKTEKİN, İHSAN YİGİT
 INTRA-TESTICULAR LEIOMYOMA: A CASE REPORT
 TESTİSDE YERLEŞİM GÖSTEREN LEİOMYOM: OLGU SUNUMU
  RECEP BEDİR, RUKİYE YILMAZ, HUSEYİN EREN
 OSTEONECROSIS OF THE SESAMOID BONES: TWO CASE REPORTS
 SESAMOİD KEMİK OSTEONEKROZU: İKİ OLGU SUNUMU
  AYHAN AŞKIN, ECE GUVENDİ, ALİYE TOSUN, ÖZGUR TOSUN
 ENDOMETRIAL OSSEOUS METAPLASIA AND INFERTILITY: CASE REPORT
 ENDOMETRİYAL OSSEÖZ METAPLAZİ VE İNFERTİLİTE: OLGU SUNUMU
  MUZEYYEN UYANIK, MURAT ERDEMİR, ERGUN UYANIK, SAFAK ATAHAN
 PRENATAL DIAGNOSIS OF CONGENITAL CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION OF THE LUNG
 PRENATAL TANILI KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYONU
  ERSEN ERTEKİN, OZUM TUNÇYÜREK, FİGEN TUNALI TÜRKDOĞAN, MUSTAFA GOK, CANTEN TATAROGLU
 EFFECTIVENESS OF EXCHANGE TRANSFUSION IN HYPERLIPOPROTEINEMIA TYPE 1
 EFFECTIVENESS OF EXCHANGE TRANSFUSION IN HYPERLIPOPROTEINEMIA TYPE 1
  PEMBE SOYLU USTKOYUNCU, MUSTAFA KENDİRCİ, SONGÜL GÖKAY, FATİH KARDAS, İSMAİL DURSUN, TAMER GÜNES
 The Case Of Frontal Linear Scleroderma (En Coup De Sabre)
    Gülhan Gürel, Sevinc Sahin, EMINE COLGECEN
 Retinal Haemorrhage In A Preterm Newborn – A Clinical Case
    Kiril Slaveykov, Kalina Trifonova, Dimitar Dzhelebov, Hristo Mumdzhiev
 Pseudoxanthoma elasticum: report of two cases
    suzan Demir Pektaş, Gursoy Dogan, Omur Demirtas, Gulen Gul, Yelda Dere , Suphi Bulent Sari, Aylin Karalezli
 A Leukocytoclastic Vasculitis Case Due To Tenofovir Use
    Asli Haykir Solay, Fatma Civelek Eser, Emin Ediz Tutuncu, Bilgen Gencler, Evrim Ozturk Onder
Review Article
Title/Authors PDF
 A REVIEW: ULTRASONOGRAPHY FOR NASAL BONE FRACTURES
 NAZAL KEMİK KIRIKLARINDA ULTRASONOGRAFİ
  SADİYE YOLCU, LEVENT ALBAYRAK
Letter to Editor
Title/Authors PDF
 PNEUMOTHORAX: AN IMPORTANT CAUSE OF ANXIETY
 PNÖMOTORAKS: ÖNEMLİ BİR ANKSİYETE NEDENİ
  BANU YOLDAS, FİGEN TÜRK, SONER GÜRSOY
Experimental Study
Title/Authors PDF
 THE EFFECTS OF SILIBININ ON CORPORAL OXIDATIVE STRESS AND ANTIOXIDANT ENZYMES IN ISCHEMIC PRIAPISM
 SİLİBİNİNİN İSKEMİK PRİAPİZMDE KORPORAL OKSİDATİF STRES VE ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİLERİ
  FARUK KÜÇÜKDURMAZ, ERKAN EFE, YUSUF ERGUN, METIN KILINC, SEFA RESIM
 AUTOLOGOUS SERUM EFFECT ON CORNEAL ENDOTHELIAL DAMAGE IN THE PHACOEMULSIFICATION RABBIT MODEL
 TAVSAN FAKOEMULSIFIKASYON MODELİNDE KORNEA ENDOTEL HASARINA OTOLOG SERUMUN ETKİSİ
  GÜLŞAH USTA, REYHAN OGUREL, ZAFER ONARAN, ZEYNEP PEKCAN, TEVFIK OGUREL, BIRKAN KARSLI, NURGUL ORNEK, NESRIN BUYUKTORTOP GOKCINAR