About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Publish e-Book
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
Index
Book
Title/Authors PDF
 The Use Stents for Esophageal Cancer
 Özofagus Kanserli Olgularda Stent Uygulamaları
  Nurettin Karaoglanoglu, Atilla Eroglu
 Thyroid Follicular Carcinoma
 Tiroid Folliküler Kanseri
  Yusuf Vayısoğlu, Cengiz Özcan
 Thyroid Carcinoma Staging
 Tiroid Kanser Evrelemesi
  Melih Akıncı
 Partial Bladder Outlet Obstruction Models in Rabbits
 Tavşanlarda Parsiyel Mesane Çıkımı Obstrüksiyon Modeli
  Yusuf Kibar, Giray Ergin, Hasan Cem Irkılata
 Non-small Cell Lung Cancer and Radiotherapy
 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapi
  Emine Canyılmaz, Vildan Kaya
 INVAZIVE STAGING METHODS IN NONSMALL CELL LUNG CANCER
 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE İNVAZİV EVRELEME YÖNTEMLERİ
  ömer önal, Leyla Hasdıraz, Fahri Oguzkaya
  Febrile Neutropenia
 Febril Nötropeni
  Fevzi Yılmaz
 Postoperative Anethesia Complication And Care
 Postoperatif Anestezi Komplikasyonları ve Bakım
  Muge Cakirca
 RADIOLOGICAL DIAGNOSIS IN FOCAL LIVER LESIONS
 FOKAL KARACIGER LEZYONLARINDA RADYOLOJIK TANI
  ABIDIN KILINCER
 .
 Acil Birimlerde Adli Olgu Yönetimi
  D. SÜMEYRA DEMİRKIRAN, ADNAN ÇELİKEL
 .
 SOLUNUM SIKINTILI HASTAYA YAKLAŞIM
  Harun GÜNEŞ, Hayati KANDİŞ
 .
 Laboratuvar Testlerini Etkileyen Başlıca Faktörler
  OĞUZHAN ÖZCAN, ALİ KARAKUŞ
 .
 Acil Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
  OĞUZHAN ÖZCAN, ALİ KARAKUŞ
 ACİL BİYOKİMYASAL PARAMETRELER
 ACİL BİYOKİMYASAL PARAMETRELER
  Oğuzhan Özcan, ALİ KARAKUŞ
 Acil Servisde Kan Gazı ve Tam İdrar Tetkiki Değerlendirmesi
 ACİL SERVİSDE KAN GAZ I VE TAM İDRAR TETKİKİ DEĞERLENDİRMESİ
  Oğuzhan Özcan, ALİ KARAKUŞ
 Acil Görüntüleme - Baş ve Boyun
    İSMAİL KARTAL, ALİ KARAKUŞ
 Elektrik Çarpmaları
    MUSTAFA YILMAZ, ALİ KARAKUŞ
 Nabız, Kan Basıncı, Kapiller Geri Dolum
    SELDA KIRATLI, ALİ KARAKUŞ
 YAŞAM BULGULARI-1
    SELDA KIRATLI, ALİ KARAKUŞ
 ACİL GÖRÜNTÜLEME- Toraks
    Ismail Kartal, ALİ KARAKUŞ
 ACİL GÖRÜNTÜLEME-Abdomen ve genitoüriner sistem
    Ismail Kartal, ALİ KARAKUŞ
 ACİL SERVİS YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU
    Hüseyin ÇEBİCCİ, Oğuzhan BOL
 OBSTETRİK ACİLLER
    Atilla KARATEKE, Raziye Keskin KURT
 JİNEKOLOJİK ACİLLER
    Atilla KARATEKE, Raziye Keskin KURT
 ŞOK
    Selim Bozkurt, Atakan Savrun
 Kanamalarda Acil Yaklasim
    Umut Gulacti, Ugur Lok
 ENFEKSİYON HASTALIKLARI ACİLLERİ
    Kenan ECEMİŞ, ALİ KARAKUŞ
 ACİL GÖRÜNTÜLEME- Ekstremite ve Pelvis
    Ismail Kartal, ALİ KARAKUŞ
 Elektrokardiyografi(Ekg) Degerlendirilmesi
    Edip Ucar, Güven Kuvandik
 HASTANE ÖNCESİ BAKIM VE TRİYAJ
    Güven KUVANDIK , Edip Uçar
 RİTM BOZUKLUKLARINA GENEL YAKLAŞIM
    Güven Kuvandik, Edip Uçar
 ACİLDE EN SIK GÖRÜLEN ARİTMİLER
    Edip Ucar, Güven Kuvandik
 KARDİYAK ACİLLER
    Ali Bucak , Edip Uçar
 Sivi-Elektrolit Dengesi
    Edip Uçar, Muhammed Murat Celik
 Asit-Baz Dengesi Ve Kan Gazinin Degerlendirilmesi
    Edip Uçar, Muhammed Murat Celik
 RENAL VE GENİTOÜRİNER CERRAHİ ACİLLER
    Güven Kuvandik, Edip Uçar
 RENAL VE GENİTOÜRİNER DAHİLİ ACİLLER
    Edip Uçar, Güven Kuvandik
 HEMATOLOJİK ACİLLER
    Edip Ucar, ali Bucak
 GÖZ HASTALIKLARI ACİLLERİ
    Selim Bozkurt, Atakan Savrun
 ONKOLOJİK ACİLLER
    Edip Ucar, Guven Kuvandik
 PSİKİYATRİK ACİLLER
    Selim Bozkurt, Atakan Savrun
 KULAK-BURUN-BOĞAZ ACİLLERİ
    Selim Bozkurt, Atakan Savrun, Cengiz Arlı
 SUDA BOĞULMALAR
    Mehtap Gurger
 NÖROLOJİK ACİLLER
    Hacer Paksoy KARATEKE, Ali Karakus
 TORAKS TRAVMALARI
    Iyad Fansa, Güven Kuvandik
 ÇOCUK, YAŞLI VE GEBELİKTE TRAVMA
    Güven Kuvandik, ALİ KARAKUŞ
 TRAVMALI HASTANIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ
    Güven Kuvandik, ALİ KARAKUŞ
 ACİL ULTRASONOGRAFİ
    Ezgi Atalay, ALİ KARAKUŞ
 DİĞER ACİL ELEKTROKARDİOGRAFİK(EKG) DEĞİŞİKLİKLER
    ALİ KARAKUŞ, Yüksel GÖKEL
 HIZLI SERİ ENTÜBASYON
    Sedat HAKİMOĞLU, ALİ KARAKUŞ
 ANALJEZİ VE SEDASYON
    Sedat HAKİMOĞLU, ALİ KARAKUŞ
 AFET TIBBI VE HASTA TAŞIMA YÖNTEMLERİ
    Güven Kuvandik, ALİ KARAKUŞ
 İLERİ YAŞAM DESTEĞİ (İYD)
    Sedat HAKİMOĞLU, ALİ KARAKUŞ
 TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
    Sedat HAKİMOĞLU, ALİ KARAKUŞ
 ACİL SERVİS MALZEMELERİ
    Ertan SÖNMEZ, ALİ KARAKUŞ
 İLK YARDIM ÇANTASI, AMBULANS MALZEME VE İLAÇLARI
    Ertan SÖNMEZ, Harun Alp
 SIK KULLANILAN ACİL TERİMLERİ
    Fatih SEFİL , ALİ KARAKUŞ
 ACİL TIP TEMEL KAVRAM, İLKELER VE BİLİNMESİ GEREKEN ON
    ALİ KARAKUŞ, Salim Satar , Ahmet Sebe , Zeynep KEKEÇ , Yüksel GÖKEL
 KALP DAMAR CERRAHİSİ ACİLLERİ
    Iyad Fansa, Güven Kuvandik
 Solunum Sistemi Muayenesi
    Nursel Dikmen , Muhammet Murat Celik
 Karin Muayenesi
    Muhammet Murat Celik, Mehmet Demir
 Bas, Yuz, Boyun-Ekstremite Ve Pelvik Muayene
    Muhammet Murat Celik, Muge Özsan Yılmaz
 YANIKLAR
    Ezgi Atalay, ALİ KARAKUŞ
 SICAK VE SOĞUK ACİLLERİ
    Metin ATEŞÇELİK
 ZEHİRLİ SÜRÜNGEN VEYA ARTROPOD KAYNAKLI ZEHİRLENMELER
    Berna HAMAMCI, ALİ KARAKUŞ
 ZEHİRLENMELER-2
    Ersin Nazlıcan, ALİ KARAKUŞ
 ZEHİRLENMELER-1
    Ersin Nazlıcan, ALİ KARAKUŞ
 ÇOCUK HASTALIKLARI ACİLLERİ
    Vefik ARICA, ALİ KARAKUŞ
 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM(GİS) ACİLLERİ
    Sefa ÖZYAZICI, Faruk KARATEKE
 ENDOKRİN ACİLLER
    ALİ KARAKUŞ, Güven Kuvandik
 ORTOPEDİK ACİLLER
    Ali Bucak , Güven Kuvandik
 ACİL TIP İLAÇLARI
    Harun Alp, Mustafa Yılmaz
 NÖROLOJİK MUAYENE
    ALİ KARAKUŞ, Ismet Melek
 DOLAŞIM SİSTEMİ MUAYENESİ
    Fatih Şen, Muhammet Murat Celik
 ACİL TIP UYGULAMALARI
    ALİ KARAKUŞ, Ertan Sonmez