About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Jcam Book Content - Publish e-Book
« Go Back
Cover/Index
Title PDF
Cover
Index
Book
Title/Authors PDF
 The Use Stents for Esophageal Cancer
 Özofagus Kanserli Olgularda Stent Uygulamaları
  Nurettin Karaoglanoglu, Atilla Eroglu
 Thyroid Follicular Carcinoma
 Tiroid Folliküler Kanseri
  Yusuf Vayısoğlu, Cengiz Özcan
 Thyroid Carcinoma Staging
 Tiroid Kanser Evrelemesi
  Melih Akıncı
 Partial Bladder Outlet Obstruction Models in Rabbits
 Tavşanlarda Parsiyel Mesane Çıkımı Obstrüksiyon Modeli
  Yusuf Kibar, Giray Ergin, Hasan Cem Irkılata
 Non-small Cell Lung Cancer and Radiotherapy
 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Radyoterapi
  Emine Canyılmaz, Vildan Kaya
 INVAZIVE STAGING METHODS IN NONSMALL CELL LUNG CANCER
 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE İNVAZİV EVRELEME YÖNTEMLERİ
  ömer önal, Leyla Hasdıraz, Fahri Oguzkaya
  Febrile Neutropenia
 Febril Nötropeni
  Fevzi Yılmaz
 Postoperative Anethesia Complication And Care
 Postoperatif Anestezi Komplikasyonları ve Bakım
  Muge Cakirca
 RADIOLOGICAL DIAGNOSIS IN FOCAL LIVER LESIONS
 FOKAL KARACIGER LEZYONLARINDA RADYOLOJIK TANI
  ABIDIN KILINCER
 .
 Acil Birimlerde Adli Olgu Yönetimi
  D. SÜMEYRA DEMİRKIRAN, ADNAN ÇELİKEL
 .
 SOLUNUM SIKINTILI HASTAYA YAKLAŞIM
  Harun GÜNEŞ, Hayati KANDİŞ
 .
 Laboratuvar Testlerini Etkileyen Başlıca Faktörler
  OĞUZHAN ÖZCAN, ALİ KARAKUŞ
 .
 Acil Hematolojik Parametrelerin Değerlendirilmesi
  OĞUZHAN ÖZCAN, ALİ KARAKUŞ
 ACİL BİYOKİMYASAL PARAMETRELER
 ACİL BİYOKİMYASAL PARAMETRELER
  Oğuzhan Özcan, ALİ KARAKUŞ
 Acil Servisde Kan Gazı ve Tam İdrar Tetkiki Değerlendirmesi
 ACİL SERVİSDE KAN GAZ I VE TAM İDRAR TETKİKİ DEĞERLENDİRMESİ
  Oğuzhan Özcan, ALİ KARAKUŞ
 Acil Görüntüleme - Baş ve Boyun
    İSMAİL KARTAL, ALİ KARAKUŞ
 Elektrik Çarpmaları
    MUSTAFA YILMAZ, ALİ KARAKUŞ
 Nabız, Kan Basıncı, Kapiller Geri Dolum
    SELDA KIRATLI, ALİ KARAKUŞ
 YAŞAM BULGULARI-1
    SELDA KIRATLI, ALİ KARAKUŞ
 ACİL GÖRÜNTÜLEME- Toraks
    Ismail Kartal, ALİ KARAKUŞ
 ACİL GÖRÜNTÜLEME-Abdomen ve genitoüriner sistem
    Ismail Kartal, ALİ KARAKUŞ