About Us Online First Current Issue All Issues For Authors Search
Current Issue
Kapak/İçindekiler
Başlık PDF
 Kapak
 İçindekiler
Orjinal Araştırma
Başlık/Yazarlar PDF Abstract
 Postmenopozal Sternoklavikuler Eklem Artritinde Hormon Replasman Tedavisinin Etkisi
 The Effect of Hormone Replacement Therapy on Postmenopausal Sternoclavicular Joint Arthritis
  Sibel Mutlu, Tansel Mutlu, Ali Ramazan Benli, Didem Sunay
 İNFERTİLİTE NEDENİ İLE IVF MERKEZİMİZE BAŞVURAN HASTALARIN SPERMİYOGRAM SONUÇLARI
 SPERMIOGRAM TEST RESULTS OF PATIENTS PRESENTING TO OUR IVF CENTER DUE TO INFERTILITY
  ZEYNEP ÖZTÜRK INAL, HASAN ALI INAL, EMINE AKSOY, HASAN KUCUKKENDIRCI
 HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜNÜN PREOPERATİF ANKSİYETE VE ANESTEZİ BİLGİSİ ÜZERİNE ETKİSİ
 THE EFFECT OF AN INFORMATIVE LEAFLET ON PREOPERATIVE ANXIETY AND PATIENTS KNOWLEDGE OF ANESTHESIA AND ANXIETY
  ALİ İHSAN UYSAL, BASAK ALTIPARMAK, OZCAN GUNER
 PRİMER EPSTEİN-BARR VİRÜS ENFEKSİYONLARINDA TROMBOSİT GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 EVALUATION OF PLATELET PARAMETERS IN CHILDREN WITH PRIMARY EPSTEIN-BARR VIRUS INFECTION
  HABİP ALMIŞ, IBRAHIM HAKAN BUCAK , MEHMET TURGUT
 ŞIRNAK İL MERKEZİNDE KOAH PREVELANSI
 COPD PREVALENCE IN SIRNAK CITY CENTER
  SUAT KONUK, HIKMET COBAN
 MOTOSİKLET KAZALARINDA BAŞLIK VE KORUYUCU KIYAFET KULLANIMININ HASTA SONUÇLARINA ETKİSİ
 EFFICIENCY OF HELMET AND PROTECTIVE CLOTHING USE ON OUTCOMES OF PATIENTS WITH MOTORCYCLE ACCIDENTS
  MEHMET OĞUZHAN AY, ALİ KEMAL ERENLER, CEM KOCAK, AHMET BAYDIN
 ROMATOİD ARTRİTTE ALEKSİTİMİ YÜKSEK HASTALIK AKTİVİTESİ İLE İLİŞKİLİ MİDİR?
 IS ALEXITHYMIA ASSOCIATED WITH HIGH DISEASE ACTIVITY IN RHEUMATOID ARTHRITIS?
  SENIZ - AKCAY YALBUZDAG, ILKER - SENGUL, DURSUN HAKAN DELIBAS, TACISER - KAYA, ALTINAY - GOKSEL KARATEPE
 KRONİK DİZ OSTEOARTRİTLİ HASTALARDA PULSED RADYOFREKANS UYGULAMASININ UZUN DÖNEMDEKİ ETKİNLİĞİ
 LONG-TERM EFFECTS OF PULSED RADIOFREQUENCY APPLICATION IN PATIENTS WITH CHRONIC KNEE OSTEOARTHRITIS
  OZLEM KARATAS, ELIF AYSEN GOKMEN , NILUFER BALCI, ÖZLEM KARATAŞ
 LOKAL PUERARİN UYGULAMASININ HAYVANSAL KEMİK GREFTİ ÜZERİNE ETKİSİ
 EFFECT OF LOCAL PUERARIN ADMINISTRATION ON XENOGRAFT
  AKİF TÜRER, CIGDEM TURER, MEHMET EMIN ONGER
 VÜCUT KİTLE İNDEKSİ VE YARALANMA SÜRESİNİN MENİSKÜS TAMİRİ SONRASI SONUÇLARA ETKİSİ
 OUTCOMES RELATED TO THE BODY MASS INDEX AND INJURY PERIOD FOLLOWING MENISCIAL REPAIR
  OSMAN TUGRUL EREN, YUNUS OC, BEKIR ERAY KILINC, ABDULKADIR SARI, HASAN BASRI SEZER
  KALKANEUS KIRIKLARININ TEDAVİSİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI VE KOMPLİKASYONLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 EARLY STAGE RESULTS IN THE TREATMENT OF INTRA-ARTICULAR CALCANEUS FRACTURES AND THE FACTORS AFFECTING COMPLICATION RATES
  ÜMİT TUHANİOĞLU, UMIT TUHANIOGLU, HASAN ULAS OGUR, ALPER GULTEKIN, FIRAT SEYFETTINOGLU, HAKAN CICEK, OSMAN CILOGLU
 SEZARYEN DOĞUMLARDA SAKIZ ÇİĞNEME VE KAHVE İÇİMİNİN BARSAK MOTİLİTESİNE OLAN ETKİSİ
 EFFECT OF GUM CHEWING AND COFFEE CONSUMPTION ON INTESTINAL MOTILITY IN CAESAREAN SECTIONS
  ABDULLAH GOYMEN, YAVUZ SIMSEK, SUKRAN ESRA OZKAPLAN, HALIL IBRAHIM OZDURAK, YAŞAM KEMAL AKPAK, ALTUG SEMIZ, SERKAN ORAL
 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PREMENSTRÜEL SENDROM SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 FREQUENCY AND AFFECTING FACTORS OF PREMENSTRUAL SYNDROME AMONG TURKISH FEMALE UNIVERSITY STUDENTS
  RUHUSEN - KUTLU, NUR DEMİRBAŞ, FATMA DAGISTAN
 PENİL PROTEZ YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HANGİSİ DAHA BAŞARILI?
 COMPARISON OF PENILE PROSTHESIS METHODS: WHICH IS MORE SUCCESSFUL?
  SELCUK ESENGEN, İSMAİL NALBANT, UFUK OZTURK, CAN TUYGUN , SERKAN YILDIZ, MUSA EKICI, MUHAMMED ABDURRAHIM IMAMOGLU
 HEPATİT C VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİ VE GENOTİP DAĞILIMI
 HEPATITIS C SEROPOSITIVITY AND DISTRIBUTION OF HCV GENOTYPES
  ARZU İRVEM, KAMIL OZDIL, AYTEN KADANALI, GUL KARAGOZ
 ÜROLOJİK LAPAROSKOPİK CERRAHİ ÖNCESİ EĞİTİM NASIL OLMALI?
 HOW SHOULD BE THE EDUCATION BEFORE THE UROLOGICAL LAPAROSCOPIC SURGERY?
  ADEM ALTUNKOL, DENIZ ABAT, MEHMET EFLATUN DENIZ, ZAFER GOKHAN GURBUZ
 KUZEY BATI İRAN DA SEREBRAL FELÇLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE DÜŞÜK YAŞAM KALİTESİ VE BUNA BAĞLI RİSK FAKTÖRLERİ, BİR VAKA KONTROL ÇALIŞMASI
 LOW QUALITY OF LIFE AND ITS ASSOCIATED RISK FACTORS IN PARENTS OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY IN THE NORTHWEST OF IRAN; A CASE CONTROL STUDY
  MAHNAZ HEJAZİ SHİRMARD, MAHDİEH SEYYEDİ, VAHİDEH TOOPCHİZADEH, MORTEZA GHOJAZADEH
 2016 YILI KIŞ SEZONUNDAKİ GRİP ŞÜPHELİ HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 EVALUATION OF PATIENTS WITH SUSPECTED INFLUENZA IN THE 2016 WINTER SEASON
  TUGBA YANIK YALCIN, DILARA YILDIRIM, MESUT PARLAK, MERDAN MUSTAFA OZCAN
 SPİNAL ORTA HAT KAPANMA DEFEKTİ NEDENİYLE OPERE EDİLEN YENİDOĞANLARIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
 A RETROSPECTIVE ANALYSES OF NEWBORNS OPERATED DUE TO MIDLINE SPINAL CLOSURE DEFECT: A SINGLE CENTER EXPERIENCE
  ZUHTU OZBEK, EMRE OZKARA, MURAT VURAL
 TERM YENİDOĞANLARIN PENİS ÖLÇÜLERİ
 PENILE SIZE IN TERM INFANTS
  NAZİLE ERTÜRK, ALKIM ÖDEN AKMAN, NECİP ÖMER KANDEMİR